Thực Đơn Kichoo

Nhà Hàng chuyên về Lẩu - Nướng và các món ăn Việt Nhật

[restaurantpress_menu id=”4139″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4193″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4196″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4148″ orderby=”none” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4198″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4195″ orderby=”none” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

[restaurantpress_menu id=”4194″ orderby=”menu_order” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ Starters

[restaurantpress_menu id=”4139″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ À La Carte

[restaurantpress_menu id=”4193″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ BBQ Kichoo

[restaurantpress_menu id=”4196″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ Hot Pot

[restaurantpress_menu id=”4148″ orderby=”none” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ Desserts

[restaurantpress_menu id=”4198″ orderby=”none” order=”DESC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ Lunch Sets

[restaurantpress_menu id=”4195″ orderby=”none” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

+ Beverages

[restaurantpress_menu id=”4194″ orderby=”menu_order” order=”ASC”]

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

http://getbehome.com