THÔNG TIN ĐẶT BÀN

PHƯƠNG THỨC ĐẶT CỌC

 • Phí đặt tiệc giữ chổ
  • Dưới 30 khách: 3.000.000đ
  • Từ 30 đến 50 khách: 6.000.000đ
  • Từ 50 khách trở lên: 9.000.000đ
 • Lưu ý
  • Đặt tiệc dưới 5 bàn, giảm giá 10% menu thức ăn
  • Giảm giá 20% các loại bia trong Menu Thức Uống theo giá bán lẻ tại Nhà hàng khi đặt tiệc
  • Bàn tiệc gồm 10 khách
  • Tham khảm các mức ưu đãi theo số lượng bàn tiệc bên cạnh

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 • Chương trình chỉ áp dụng tất cả các khách hàng đặt tiệc trước ngày 10/02/2018
 • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác (gift voucher, cash voucher,…)
 • Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi thẻ (Thẻ member, thẻ nhân viên Redsun, thẻ ngân hàng…).
 • Thời gian áp dụng chương trình: từ ngày 05/02/2018 – 15/02/2018
 • Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho bàn tiệc 6 món ăn (gồm 5 món chính và 1 món tráng miệng)
 • Các mức ưu đãi không quy thành tiền mặt, không được dùng để giảm giá Setmenu đặt tiệc.

SET MENU LỰA CHỌN CHO TIỆC TẤT NIÊN

tiệc tết âm
tiệc tết âm
tiệc tết âm
tiệc tết âm
tiệc tết âm
tiệc tết âm
tiệc tết âm
http://getbehome.com